Browsing: ቪዲዮ

ቪዛ አጭበርብረዋል ተብሎ ስማቸው እንዲጠፋ የተደረገው በሎስአንጀለስ የኢትዮጵያ ፖለቲካና ኢኮኖሚ ሚኒስትር የሰጡት ማብራሪያ
By

የትግራይ የመላይነት አለ ወይ ተብሎ በተነሳ ስብሰባ ላይ “አዎ! ይሄማ የምናየው ሀቅ አይደለም ወይ?” ብዬ በመናገሬ ጥርስ ዋጥ ገብቻለሁ። እዚህ ሎሳንጀለስ በምሰራበት የቆንስላ መስሪያ ቤት ሀላፊው…

1 4 5 6 7 8 12