እያስተላለፍከው ያለው መልእክት የእርካታም የጥርጣሬም መንፈስ የፈጠረ ይመስላል !!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ከሀሜት ማንብ ያስፈልጋል !!!. ጠ/ምኔስቴር አብይ አህመድ እያስተላለፍከው ያለሀ መልእክት ለአብዘኛው ህዝብ የእርካታም የጥርጣሬም መንፈስ የፈጠረ ይመስላል !! —————————————————–                                                                                                    ዶክቶር አብይ ወደ ስልጠን ከመጣህባት ቀን ጀምሮ በዝህች አጭር ጊዜ የህወሓት ኢህአደግ አማራር በተለይ ደግሞ መለስና ጓዶቹ ይቅርና እናስተካክላለን ብለው መናገር በተፎካካሪ ሀይሎች የኢህአደግ ፕሮግራም ፖሊሲና እስትራተጂ ለዝህች የማይጠቅሙ ቡዙ ናቸውና ይስተካከል ላሉ አገር ወዳድ ዜጎች በጎ መልስ እንደመስጠት ፈንታ የጠባቦች ፣የትምሀክተኞች ፣የኢንፐራሊዝ ቅጥረኞች አሰተሳሰብ ነው ይህ በስጋና በአእጥምት የተገነባ መስመራችን እቀይራለሁ ወይ አስተካክላለሁ የሚል ካለ በህወሓት ኢህአደግ መቃብር ነው ብሎ በማስፈራራት ስጋት በመፍጠር ፣ በመፈረጅ እጅግ ብዙ አገር ወዳድ ወገኖች እንዲገለሉ አድርጓል ።                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ከበረሀ ተሸክመውት ለመጡ በአስርሽ የሚቆጠሩ ንቁ አገር ወዳድ ታጋዮችም ጭምር የታገልንለት አላማ ቡዙ ሳይራመድ የህወሓት ኢህአደግ አማራር ስለቀለበሰው በመቃወማቸው ጸረ ህዝብና ጸረ ሀገር ሉአሏውነት ነው ላሉ ታጋዮች ያለአንዳች የህግ ማእቀፍ ወገን አጥተው በእሱር ቤት በስብሰዋል ተበታትነዋል ጭራሹም የጠፉ አሉ ።                                                                                                                                                                           ይህ ሀቅ ጠቅላይ ምኔስቴር አብይም በወቅቱ የነበረ በሚገባ ታውቀዋለህ ። ይህ ሀቅ ጠ/ ም አብይ አህመድ በሁሉም መድረኮች የተናገርካቸው እና ለህዝብ እየገባህለት የሰነበትክ ቃል ከላይ ስለኢህአደግ አማራር የነበረ ትምክህተኛ የአገር የህዝብ ክህደት የሚሰብሩ ሀሳቦች መሰንዘርህ ደግሞ ለአብዛኛው የኢትዮጱያ ህዝቦች ተስፋን አሰንቋል ።                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    በሌላ በኩል ህዝቡ እያጠራጠረው ያለው ያካየድካቸው መድረኮች አብዛኞቹ አዳራሾች በኢህአደግ ዝቅተኛ ፣መካከለኛ ፣ከፍተኛ አመራርና የህወሓት ኢህአደግ ጥገኛ ባለሀብቶች ፣ጥገኛ ሙሁራኖች ፣ የፈደራል ፣የክልል ፣ የዞን ፣የቀበሌ ምክር ቤቶች ፣ የመንደር በተስፋ አደር ሴቶች ነበሩ የተሞሉ ።በጎንደር ስቶዴምና በአብዛኛው የኦሮሞ ከተሞች ብቻ የህወሓት ኢህአደግ ንክክ ያልሆኑ አብዛኛዎቹ ተሰብሳቢዎች እንደነበሩ ይነገራል ።በሌሎች ቦታዎች ግን በተለይ በመቀለ ፣በጎንደር ጉኃ ሆቴል ፣በባህርዳር አዳራሽ ከላይ የጠቀስኳቸው የህወሓት ኢህአደግ አባላት ናቸው የሰበሰብከው ። በተረፈ በነዚህ መድረኮች ነጻ የሆኑ ሙሁራን ተማራማሪዎች ፣ተማሪዎች ፣ወጣቶች ፣ነጻ የሆኑ በስርአቱ የታመሙ ነገዴዎችና ባለሀብቶች ፣ አርሶ አደሮች ፣ ነጻ የሆኑ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሀይማኖት አባቶች አልነበሩም ።                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ይህ በመሆኑ ደግሞ ህዝብ በተለይ ሙሁራንና ንቃተ ህሊናቸው ከፍ ያለ ማህበረሰብ ይህ ሰውዬ እየተሸወደ ነው ? ወይ እየሸወደን ነው ? በተጨማሪ ሰውዬ በህወሓት ኢህአደግ ውስጥ 27 አመት ሙሉ ዋኝቷል ።አሰራራቸውም አበጥሮ ያውቃል ። በተለይ በትግራይ ክልል ከከተማ እስከ ገጠር በዝርዝር ጠለቅ ብሎ የህወሓት መሪዎች ፣ካድሪዎች ባህሪና አሰራር አያወቀ ፣በመሰረታዊ ድርጅት ፣የመንደር ሴቶች ይሸወድ አንዳለ እተመለከተ ለምን የመቃወም ምልክት አላሳየም ። መሪዎች ዋሽተው ሲናገሩ በስብሰባዎች የተሳተፉ ከገጠር እስከከተማ በህዝብ ምርጫ የተሳተፉ ብለው በሚዲያ አሰራጭተዋል ።ይህም ዶክተሩ ውሼታቸው ያውቃል ።                                                                                                                                        በመሆኑም በትክክል ለለውጥ ከተነሳ ከዩንቨርስቲ ማህበረሰብ በህወሓት ኢህአደግ አመራር ተገልልው ከቆዩ በማላው ሀገራችን ያሉ ከፍተኛ እና መካከለኛ ሙሁራን ። ነጻ የሆኑና ተገልለው የቆዩ ነጋዴዎች ፣ባለሀብቶች ፣ከተፎካካሪ ፓርቲ አባላትና አማራር ጋር ለምን በመድሮኮቹ አላሳተም ?የሚሉ ጥያቄዎች የህዝብ ጥያቄዎች ናቸው።ለነዘህ አመለካከቶች፣ ጥያቄዎች ለመመለስ ደክቶር አብይ ዝጀው መሆንህ ህዝብ ሊያራጋግጥ ይፈልጋል ? መላው ህዝባችን በተለይ ከሁሉም ገለልተኛ የሆኑ ሙሁራን ተማራማሪዎች ፣ እጅግ ቡዙ ሙሁራኖች በመንግስት መወቅር በዩንቨርሲቲ ማህበረሰብ የገጠርና የከተማ ማህበረሰ ፣ የተፋካካሪ ፓርት አባላት ፣ አማራር የሀይማኖት መሪዎች ወ ዘ ተ የሚያነሱት እጅግ ዘርፈቡዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ ከጥያቄዎቹ አንኳር አንኳሮቹ የሚከተሉ ለማስቀመጥ እመኩራለሁ ።                                                                                                                                                              ጠቅላይ ሚንስቴር አብይ አህመድ ባገር ውስጥ ያሉ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች በለፉት 27 አመታት በነጻ ለመንቀሳቀስ በመንግስት የጸጥታ ሀይሎች ፣በመንግስት መዋቅሮች ከክል እስከ ቀበሌ ያሉት አካላት በፈጠሩባቸው ችግር ቡዙ ውስብስብ ተግዳሮች አጋጥሞዋቸዋል ይላል ደክቶሩ ። ቀጠሎም ከእንግዲህ ወዲህ ለነሱ የተመቸ ሁኔታ እንፈጥራለን ፣ለዚሁ ይመች ዘንዳ ከምርጫ ህግ ጀምሮ ፣ከምርጫ ቦርድ አወቃቀር እስከ መስተካከል አድርገን በምርጫ ወቅት ፓሊስ ድህንነት የአስተዳደር አካላት እጃቸው እንዳያስገቡ እናደርጋለን ብለዋል።መለስዜናዊም በ1997ዓ/ም አንከን የሌለው እናካይዳለን እንዳው አልታደልንም እንጅ ብቁ ተዋዳዳሪዎች የሉም ።                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ነገር ግን እነመጣለን ካሉን ረጅም መንገድ ተጉዘን በመንገድ እንቀበላቸው አለን ብሎ ነበር ። ግን የህወሓት ኢህአደግ ተፈጥሮና ባህሪ አይፈቅድላቸውምና ወጤቱ በሂወት ማጥፋት ፣በደም መፋሰስ ፣በማሰር ፣የምርጫ ኮረጆ በመስረቅ ተጠናቀቀ ። መልካም ተግባር ነበር ። ነገር ግን ለሁሉም ነገር ተፏካካሪ ፓርቲዎች ያገር ውስጥና የውጭ አገር የሰብአዊ መብት ተጣባቂ አካላት ነጻነት አግኝተው በነጻነት ተንቀሳቅሰው አንቅተው እንዳያአደራጁ ሀሳባቸው በጽሁፍ በሬድዮ በተለብዥን፣ በስብሰባ ሰላማዊ ሰልፊ እንዲያደረጉ ደንቃራ የሆነው ወታደራዊ አዋጅ የጸረሽብር አዋጁ አገዷቸዋል ።                                                                                                                                                                                                                                                በመሆኑ ይህ አጋች ጸረ ዲሞክራሲ አዋጅ የሚነሳው መቸ ነው ?በመግለጫ ብቻ ወደ ተግባር ይሸጋገራልን ወይ ? የደክቶር አብይ የህወሓት ኢህአደግ መስመር ፣ፓሊሲ የሚሸረሽር መግለጫ የአንባገነኑ ኮሚንስት የአቤታዊ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ የተጣናወታቸው የህወሓት ፣ የባአዴን አንጋፋ አማራር በትክክል አምነውበታል ማለትነው? ወይ ጠ/ም አብይ አህመድ ከህወሓት ኢህአደግ ኪስ አለወጣም ማለት ነው ? የብዙዎቹ ወገኖች ህዝቦች በተለይ በበሳላ ሙሁራን የሚያነሱት ጥያቄዎች አሉ ? ታድያ ደክቶር አብይ ለዚህ የሙሁራን ጥርጣሬ በምን ይመልሰዋል ? በሌላ በኩል ደክተር አብይ ከህወሓት ኢህአደግ አልወጣም እንዳይባል ደግሞ ደክተሩ ገና ለገና በህዝብ ትውውቅ ላይና ታች እያለ ፣አንድ አንድ ምንጮች የውስጥ አዋቂዎች እንደ እሚጠቁሙት የህወሓትና የበአዴን አንጋፋ አማራሮች የጠ / ም አብይ እንቅስቃሴ ከኢህአደግ አላማዎች ውጭ እያፈተለከ ነው ከሚል ስጋት ወይ ስሜት ተነሳስተው አማራሮቹ ፣ከድሬዎች አንዳልተደሰቱለት ከካድሬዎች አፈትልከው ወጥተው በየቦታው ይሰማሉ ።                                                                                                                                                                                                                                                                        በመሆኑም እጅግ ቡዙ ሙሁራኖች የህወሓት ኢህአደግ አንጋፋ መሪዎች ፣ተጠቃሚ ካድሪዎች ፣ከአንጋፋዎች ቁርኝች የላችሁ ጥገኛ ባለሀብቶች ከእንግዲህ ወዲህ ይህ ትውልድ የናንተ ስርአት ጠልቶ ለውጥ ፎልጎ ስላለ ፣ዶክተር አብይም የይህ ትውልድ ፍላጎት መፎከር ታንግቦ የተነሳ በመሆኑ ሴራቹሁ በማቆም ለኢትዮጱያ ህዝብ ፍላጎት ብትገዙ ለናንተም ፣ለህዝብም ለሀገራችንም ይበጃል በማለት እጅግ ቡዙ ሊሂቃን ይጠይቃሉ ? ስለሆነ ቆም ብላችሁ ብታስቡበት ሁሉ ህዝብ ይጠይቃል? 2-2**በሀገራችን ህወሓት ኢህአደግ በፈጠረው ጸረ ዲምክራሲ ተግባራት በተለይ በ1997 ዓ/ም ምርጫ በተቃዋሚዎች መሸነፉ ተያይዞ ሁሉም የቅንጅት አመራር መታሰር ተከትሎ ቡዙ ተቃዊሚዎች ከእሱር ቤት አንደወጡ ብዙዎቹ ወደ ስደት አለም ሲበታተኑ ሌላ ቡዱኖች ደግሞ በህወሓት ኢህአደግ ስርአት ስር ሆነህ ሰላማዊ ትግል ለማራመድ አይቻልም ብለው የትጥቅ ትግለ መርጠው ወደ ጫካ ገብተው ሲፈለሙ የቆዩ አሉ ።                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ወደ ሸአብያም ተጠግተው ወደኢትዮጱያ ሰርገው በመግባት ለኢህአደግ እየተፋለሙ ነሮዋል ። አሁንም አሉ ቀደም ብለውም ድምሒት ከትግራይ ፣አርቦኞች እና ከፋኝ የሚባሉ ፣አህአፓ ከጎንደር ፣ኦነግ ከኦሮሞ አብነግ ፣የጋንቤላ ፣የአፋር ፣ የሱሟል ሌሎችም ከሽግግር መንግስት ጀምረው እየተፋሎሙ ኖሮዋል አሁንም አብዛኞቹ አሉ ።                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ህወሓት ኢህአደግ ለነዚህ ደፈጣ ተዋጊዎች አንድ ቀንም ለሰላማዊ ድርድር ጋብዟቸው አያውቅም ።በአንጻሩ ጸረ ደፈጣ ወይ ሽምቅ ተዋጊዎች ቡዱኖች በመደራጀት አነሱን ለማጠፋት በማደን እጅግ ቡዙ ፍልሚያዎች ተካይዳል ።አሁንም ፍልሚያ አላቋረጠም ። በመሆኑም ሀወሓት ኢሀአደግ መሪዎች ሲዋሹ ወይ በኢትዮጱያ በህዝብ ፊት ሲምሉ በ1994 ዓ /ም በዝህች አገር ከእንግዲህ ወዲህ የጥይት ድምጽ የማይሰማባት ሀገር ትሆናለች ብለው በመድረክ ዋሽተዋል ። የህወሓት ኢህአደግ አማራር ወደ ስልጣን ኮረቻ ከወጡባ ቀን ጀምሮ 27 አመት ሙሉ ጦርነት ፣ሞት ፣መታሰር በስቃይ መርመራ ፣ሰደት ያልተለያት አገር ግን ከኤርትራና ከሱሟል ፣ደቡብ ስዳን በኃላ አነዚህ መሪዎች ቀጥቅጠው የገዛት ሀገራችን ኢትዮጱያ ነች ።

Share.

About Author

Leave A Reply