Browsing: ኢትዮጵያ

ከዛሬ 80 አመት በፊት ሮም ለትምህርት የሄደ ሀጎስ ፍሱህ የተባለ ኢትዮጵያዊ ተማሪ አጼ ሀይለስላሴ ለጉብኝት ሲመጡ ያቀረበው አስገራሚ ንግግር
By

አፄ ኃይለሥላሴ፣ በአልጋ ወራሽነታቸው ዘመን፣ በ1916 ዓ.ም ወደ አውሮፓ ተጉዘው ነበር – መሣፍንት መኳንንቱን አስከትለው፡፡ ይደረግላቸው የነበረ አቀባበልም ማለፊያ ነበር፡፡ በየሄዱበት ኢትዮጵያውያን ተማሪዎችም ያገኙ፣ ስለአገራቸውና ስላለባቸው…

አሰብ የኢትዮጵያ የባሕር መስኮት ነው ስንል…
By

ኤርትራዊያንና ኢሕአዴጋዊያን ይቺን ጉዳይ አይወዷትም፡፡አሰብ የተባለ ወደብ የኢትዮጵያ መሆኑን ማንሳት በኢሕአዴግ መንደር በጦርነት ናፋቂነት ያስከስሳል፡፡ሻዕቢያም ሆነ ኤርትራዊያን ደግሞ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላታችን ነች ለሚለው ትረካቸው አስረጂ አድርገው…

1 69 70 71