Browsing: በቅርቡ ከእስር የተፈቱት ዶክተር ፍቅሩ ማሩ በዘጠኝ ሚሊዮን ዶላር የሕክምና ማዕከልሊከፍቱ ነው።

በቅርቡ ከእስር የተፈቱት ዶክተር ፍቅሩ ማሩ በዘጠኝ ሚሊዮን ዶላር የሕክምና ማዕከል ኢትዮጵያ ውስጥ ሊከፍቱ ነው።
By

በቅርቡ ከእስር የተፈቱት ዶክተር ፍቅሩ ማሩ በዘጠኝ ሚሊዮን ዶላር የሕክምና ማዕከል ሊከፍቱ ነው። በሽብር ወንጀል ተከሰው ለአመታት በእስር የቆዩት ዶክተር ፍቅሩ ማሩ በኢትዮጵያ የህክምና ተቋም ሊከፍቱ…