Browsing: “በባድመ ጉዳይ ሐቀኛና ሁለቱንም የሚጠቅም ውሳኔ ያስፈልጋል” ዶ/ር ያዕቆብ ኃ/ማርያም

“በባድመ ጉዳይ ሐቀኛና ሁለቱንም የሚጠቅም ውሳኔ ያስፈልጋል” ዶ/ር ያዕቆብ ኃ/ማርያም
By

ግዮን፡- የኢህአዴግ ሥራ አስፈፃሚ ኮሜቴ ያስተላለፈውን ውሳኔ እንዴት አዩት? ዶ/ር ያዕቆብ፡- ውሳኔው በሁለት የሚከፈል ነው:: ምናልባት መጠነኛ ዕውቀት ያለኝ በባድመ ጉዳይ ነው:: ባድመን በተመለከተ መንግሥት አስረክባለሁ…