Browsing: “አንዳርጋቸው የሚያደርገውን በትክክል ያውቃል” የአንዳርጋቸው አባት

“አንዳርጋቸው የሚያደርገውን በትክክል ያውቃል” አቶ ጽጌ ሃብተማርያም የአንዳርጋቸው አባት
By

ግዮን፡- እንኳን ደስ አለዎት! ለዓመታት እስር ቤት እየተመላለሱ ልጅዎን አንዳርጋቸውን ይጠይቁ ነበርና ምን ተሰማዎት? አቶ ፅጌ፡- እኔ ከልጅነቴ ጀምሬ ብዙ ነገር ስላየሁ የእሱ መታሰር ቢያሳዝነኝም ያን…