Browsing: “ኢህአዴግም በሰብአዊ መብት ጥሰትና በሙስና መጠየቅ አለበት”

“ኢህአዴግም በሰብአዊ መብት ጥሰትና በሙስና መጠየቅ አለበት” የህግ ባለሙያና ጠበቃ አቶ ተማም አባቡልጉ
By

ከሰሞኑ በሰብአዊ መብት ጥሰትና በሙስና በተጠረጠሩ ከፍተኛ የመንግስት ባለሥልጣናት ላይ እየተወሰደ ያለውን እርምጃና እየተሰነዘሩ ያሉ ቅሬታዎችን እንዲሁም በአፋኝ አዋጆች ላይ እየተደረጉያሉ የማሻሻያ እርምጃዎችን በተመለከተ የህግ ባለሙያና…