Browsing: እስክንድርና ቤተሰቡ በመጀመሪያዋ ምሽት

እስክንድርና ቤተሰቡ በመጀመሪያዋ ምሽት
By

የናፍቆት አባት ከዳላስ አየር ማረፊያ እስከ ማርቲን ሉተር ኪንግ የዘለቀው ፈንጠዝያና የደስታ ግርግር ተግ ብሏል። የዲሲ ጀምበር ብርሃኗን ለሰው ሰራሹ ኤሌትሪክ አስረክባ መሰናበቷ የቀኑ መምሸት አዋጅ…