Browsing: እንቢ ለዘረኝነት እልቂት በስሜት አንነዳም!! ( አቶ አሰገደ ገ/ስላሴ ከመቐለ -ለቃሊቲ ፕሬስ)

እንቢ ለዘረኝነት እልቂት በስሜት አንነዳም!! ( አቶ አሰገደ ገ/ስላሴ ከመቐለ -ለቃሊቲ ፕሬስ)
By

በትግራይ ክል በሁሉም የዞን ፣የወረዳ ከተሞች ህገመንግስታች ተጥሷል በሚል ሞፎከርና ሌሎች ጥያቄዎች ያሉበት ለመጭው ቅዳሜ እና እሁድ ሰላላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ እንደሚደረግ ውስጥ ለውስጥ ሲነገር ፣ ሲታወጅ…