Browsing: እያስተላለፍከው ያለው መልእክት የእርካታም የጥርጣሬም መንፈስ የፈጠረ ይመስላል !!

እያስተላለፍከው ያለው መልእክት የእርካታም የጥርጣሬም መንፈስ የፈጠረ ይመስላል !!
By

ከሀሜት ማንብ ያስፈልጋል !!!. ጠ/ምኔስቴር አብይ አህመድ እያስተላለፍከው ያለሀ መልእክት ለአብዘኛው ህዝብ የእርካታም የጥርጣሬም መንፈስ የፈጠረ ይመስላል !! —————————————————–               …