Browsing: ከቅርብ ሰአታት በፊት በሶሻል ሚዲያ በተለቀቀ መግለጫ የኢሳት ባልደረቦች የስም ዝርዝርና ፊርማ ይዞ ወጥቶአል ። ከተዘረዘሩት የኢሳት ባልደረቦች ውስጥ

ከቅርብ ሰአታት በፊት በሶሻል ሚዲያ በተለቀቀ መግለጫ የኢሳት ባልደረቦች የስም ዝርዝርና ፊርማ ይዞ ወጥቶአል ። ከተዘረዘሩት የኢሳት ባልደረቦች ውስጥ
By

1. አቶ ኢርሚያስ ለገሰ ዋቅጅራ 2. ወ/ት ሪዮት አለሙ 3. ወ/ት ብርታዊት ግርማይ 4. አቶ ብሩክ ይባስ 5. አቶ ግርማ ደገፋ ቅነሳው እንዳማይመለከታቸው ፣ እነሱን እንደማያካትት…