Browsing: ከተለያዩ ሀገራት የተጠሩ 60 የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ጋር በሚቀጥለው ሳምንት ውይይት ይካሄዳል

ከተለያዩ ሀገራት የተጠሩ 60 የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ጋር በሚቀጥለው ሳምንት ውይይት ይካሄዳል
By

ከተለያዩ ሀገራት የተጠሩ 60 የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ጋር በሚቀጥለው ሳምንት ውይይት እንደሚካሄድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። በውይይቱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በተከናወነው የአደረጃጀት እና ሌሎች የሪፎርም ስራዎች፣ ያንን…