Browsing: ከአንተ በፊት አባ ገዳ ነግሮኛል !

ከአንተ በፊት አባ ገዳ ነግሮኛል !
By

አባቴ እና ወንድሙ በኦሮሞ ምድር ሀብት አፍርተው ትዳር መሥርተው ወልደው ከብደው ይኖሩ ነበር:: ከእለታት በአንዱ ቀን የኦሮሞ አባ ገዳዎች እባቴን እና አጎቴን ጠርተው እንዲህ ሲሉ ጠየቋቸው::…