Browsing: የህወሓት የወረቀት ነብርነት

የህወሓት የወረቀት ነብርነት
By

በአንክሮ ላስተዋለው፣ ጌታቸው አሰፋ ከሥልጣናቸው እስኪነሱ ድረስ፣ ህወሓት በዐቢይ አህመድ መመረጥ ደስተኛ ያልነበረ ቢሆንም፣ ከኢህአዴግ ተነጥሎ የመጓዙ ፍላጎት አልነበረውም፡፡ የሆዱን በሆዱ አድርጎ፣ ቀስ እያለ የበላይነቱን የማስመለስ…