Browsing: የህዝብና ቤቶች ቆጠራ በስኬት እንዲጠናቀቅ የድርሻችንን ለመወጣት ተዘጋጅተናል—የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች

የህዝብና ቤቶች ቆጠራ በስኬት እንዲጠናቀቅ የድርሻችንን ለመወጣት ተዘጋጅተናል—የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች
By

መቀሌ ከተማ ነዋሪዎች በከተማው የሚካሄደው የህዝብና ቤት ቆጠራ በስኬት እንዲጠናቀቅ የድርሻቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ገለጹ። በደቡብ ክልል የሕዝብና ቤት ቆጠራ የአሰልጣኞች ስልጠና እየወሰዱ ያሉ ሰልጣኞች በበኩላቸው የተጣለባቸውን ሀገራዊ…