Browsing: የአዲስ አበባውን የድጋፍ ሰልፍ ያስተባበረው ኮሚቴ “የመደመር ጉዞ” በሚል ወደ አስመራ የጉዞ ዝግጂት እያደረገ ነው። “500 አውቶብሶች ተዘጋጅተዋል” ብሏል

የአዲስ አበባውን የድጋፍ ሰልፍ ያስተባበረው ኮሚቴ “የመደመር ጉዞ” በሚል ወደ አስመራ የጉዞ ዝግጂት እያደረገ ነው።
By

ለ፡ ኢፌዲሪ መንግስት ኮሚዩኒኬሽን_ጉዳዮች ፅ/ቤት ጉዳዩ፡- “ለመደመር_ጉዞ” ትብብር እንዲደረግልን ስለመጠየቅ ከሁለት ቀናት በፊት ኢትዮጵያና ኤርትራ የሰላምና ወዳጅነት ስምምነት መፈረማቸው ይታወሳል። ይህን ተከትሎ በሁለቱ ሀገራት መካከል አዲስ…