Browsing: የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን 1204 ሰዎችን አስሮ የማነፅ /የማረም/ ስልጣን አለው ወይ? ሕጋዊነቱስ ምን ይመስላል?

የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን 1204 ሰዎችን አስሮ የማነፅ /የማረም/ ስልጣን አለው ወይ? ሕጋዊነቱስ ምን ይመስላል?
By

የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን በሰጠው መግለጫ በአዲስ አበባ ከተማ 28 ሰዎች መሞታቸውን፣ በፖሊስ ከተያዙ ሰዎች መካከል በርካቶች በምክር መለቀቀቃቸውን፣ 174 ሰዎች በሕግ አግባብ…