Browsing: የኢትዮጵያ የመረጃ መረብ ደህንነት ዋና ኃላፊ የነበረው ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደአረጋይ ከድምፂ ወያኔ ራዲዮ ጋር ያደረገው አስደንጋጭ ቃለ መጠይቅ (ከትግረኛ ወደ አማርኛ ቃል በቃል የተተረጎመ)

የኢትዮጵያ የመረጃ መረብ ደህንነት ዋና ኃላፊ የነበረው ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደአረጋይ ከድምፂ ወያኔ ራዲዮ ጋር ያደረገው አስደንጋጭ ቃለ መጠይቅ (ከትግረኛ ወደ አማርኛ ቃል በቃል የተተረጎመ)
By

ቃለ መጠይቁ 1 ሠዓት ከ42 ደቂቃ የወሰደ ሲሆን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ለአገራችን ደህንነት በተለይ ደግሞ ለጠሚ ዐብይ ደህንነት እጅግ አስፈላጊ መረጃ ነው በማለት ከ25ኛ…