Browsing: የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከ16 ዓመት በፊት የወጣውን የውጭ ግንኙነት ሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ እንደሚሻሻል አስታወቀ፡፡

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከ16 ዓመት በፊት የወጣውን የውጭ ግንኙነት ሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ እንደሚሻሻል አስታወቀ፡፡
By

የውጭ ግንኙነት ሀገራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ከ16 ዓመታት በፊት ሲወጣ እንደ አይ. ኤስ እና አልሸባብ ያሉ አሸባሪ ቡድኖች ስጋት፣ ኢኮኖሚ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ የጤና እና ሌሎችም…