Browsing: “ዮ”ን ፍለጋ በኢቢኤስ የቀረበው ዝግጂት “ከመጋረጃ ጀርባ” ቴያትር ላይ የተሰረቀ ነው ተባለ

“ዮ”ን ፍለጋ በኢቢኤስ የቀረበው ዝግጂት “ከመጋረጃ ጀርባ” ቴያትር ላይ የተሰረቀ ነው ተባለ
By

(ቶፊቅ ኑሩ) “አርብቶ አደሩ” የቴሌቭዥን ጣቢያ EBS እጅግ ተወዳጅ፣አነጋጋሪና የዘመኑ ምርጥ ከሆነው “ከመጋረጃ ጀርባ”ቴአትር ላይ ለወሬ በማይመች መልኩ ከተኮናተራቸው “አሙቁልኝ አርቲስቶቹ”ጋር በማበር በአደባባይ፤በሚሊዮኖች ፊት አሳፋሪ ዘረፋ…