Browsing: “ዶ/ር ዓቢይ የሚሄደው በሁለት ሐዲድ ነው።” – ፕ/ር ጌታቸው ኃይሌ

“ዶ/ር ዓቢይ የሚሄደው በሁለት ሐዲድ ነው።” – ፕ/ር ጌታቸው ኃይሌ
By

የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት ከየት ወዴት?” በሚል የመነጋገሪያ አጀንዳችን፤ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የለውጡ ጅማሮ ያበረከታቸውን ማለፊያ አስተዋፅዖዎች፣ የገጠሙትን ተግዳሮቶች፣ ያሳደራቸውና ስጋትና ተስፋዎች አስመልክቶ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ…