Browsing: ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሰሙኝ….. (ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን)

ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከሰሙኝ….. (ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን)
By

በእርግጥ ጊዜ የለዎትም። እርስዎ ይለፋሉ። ስለሀገር ወዲህና ወዲያ ሲሉ ጊዜ እንደማይኖርዎት አውቃለሁ። ምናልባት የእርስዎን የማህበራዊ መድረክ ጉዳዮች የሚመለከተው አካል ይህ መልዕክቴን በአጋጣሚ ካገኘው ለእርስዎ ሹክ ቢያደርግልኝ…